free html templates

App Development with Swift

Apple Yetkili Eğitim


App Development with Swift 4.2, beş günlük uygulamalı bir eğitimdir. Introduction to Swift ve Introduction to the iOS SDK konularının birleşiminden oluşur. 


Introduction to Swift

Playground’lardan protokollere-Swift programlama dilinin yapıtaşlarını keşfedin ve deneyimleyin. Bu 2 günlük uygulamalı eğitim size söz dizimi, mantık yapıları, fonksiyonlar ve pattern’ler gibi Swift programlamanın temel kavramlarını öğretecek. Ayrıca dile ilişkin söz dizimi ve kodlama egzersizlerini de içermektedir. 


Introduction to the iOS SDK

Swift programlama dilini kullanarak ilk uygulamalarınızı oluşturmayı ve nasıl çalıştıracağınızı öğreneceksiniz. Bu 3 günlük uygulamalı eğitim size iPhone ve iPad uygulamaları geliştirmek için gerekli genel araçları, arayüz bileşenlerini, tasarım pattern’lerini öğretecek. Bu eğitim iOS teknolojilerinin detaylı açıklamalarını, Apple geliştirme araçlarını uygulamalı kullanımını, genel iOS framework’lerini kullanan Swift kod egzersizlerini içerir. 


Eğitim Amaçları


Öğreneceğiniz Konular:

- Swift kodları yazmak için Xcode Playgrounds kullanımı

- Swift’te kullanılan genel programlama pattern’lerini

- Swift dilinde kullanılan anahtar kelimeler ve sözlük öğelerinin kullanımını

- Xcode ve Simulator’un kullanımını

- Arayüz kontrolleri ile genel gezinme pattern’larının kullanımını


Eğitim Kitlesi


- Yazılım Geliştiriciler

- Yazılım Mimarları

- Teknoloji Danışmanları


Ön Koşullar


- iOS Geliştirmeye Başlangıç videoları: Apple’ın gelişmiş mobil aygıt donanımları, modern uygulamaların karakteristik özellikleri, iOS yazılım geliştirme kiti, Apple geliştirici programları ve Apple’ın güvenlik ve dağıtım konularındaki yaklaşımını öğrenin.

- Temel bilgisayar programlama kavramları: Değişkenler, string yapıları, mantık ve sınıflar gibi temel bilgisayar programlama kavramlarına aşina olmanız gerekir. Eğitimin bir parçası olarak kod yazmanız beklenmektedir.


Konular


Swift ve Playgrounds’a Giriş

Swift’in temellerini ve bazı temel söz dizimlerini öğrenin 


Sabitler, Değişkenler ve Veri Türleri

Değişmeyecek değerler için Sabitleri nasıl tanımlayacağınızı ve değişkenleri öğrenin. Veri türleri ve onların daha iyi kod yazmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.


Operatörler

Temel matematik işlemleri gibi bazı operatörlerin Swift dilinde nasıl kullanılacağını öğrenin. 


Kontrol Akışı

Koşulları kontrol edebilmek için mantıksal operatörleri nasıl kullanacağınızı öğrenin. Kontrol akışı ifadelerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.


String’ler

String türünü kullanarak metin içeriklerini nasıl oluşturacağınızı ve depolayabileceğinizi öğrenin. İki String’i karşılaştırma, bir String içindeki özel karakterlere erişim, değer ekleme ve çıkarma gibi bazı String kullanım yöntemlerini öğreneceksiniz.


Fonksiyonlar

Farklı parametreler ve geri dönüş türleri ile birlikte fonksiyonları nasıl kullanacağınızı öğrenin.


Yapılar

Swift içinde nasıl yapı oluşturabileceğinizi öğrenin. 


Sınıflar

Sınıfların yapılardan ne farkı olduğunu ve ne zaman yapıların yerine sınıfları kullanacağınızı öğrenin. Ayrıca intikal mantığını, süper-sınıfları ve alt-sınıfları da öğreneceksiniz.


Optional Kullanımı

Verinin bulunduğu veya bulunmadığı durumları doğru bir şekilde yönetmek için Optional’ların kullanımını öğrenin.


Koleksiyonlar

Swift dilindeki farklı koleksiyon türlerini öğrenin ve bunlar arasından sizin için uygun olanını seçmeyi öğrenin. 


Döngüler

Swift’te nasıl döngü oluşturabileceğinizi öğrenin. Döngülerin koşullarını kontrol etmeyi öğrenin ve ne zaman duracağını belirleyin.


Type Casting

Bazı verilerin neden sadece daha geniş bir tür tarafından ifade edilebileceğini öğrenin. Ayrıca bunun daha kullanmadan önce farklı veri türleri için nasıl test edilebileceğini öğrenin. 


Guard

Akışı daha iyi kontrol edebilmek için Guard ifadelerini nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. 


Kapsam

Doğru bir şekilde yapılandırılmış bir kodun okunmasının ne kadar kolay olduğunu öğrenin. Sabit ve Değişken verilerin düzgün bir kapsamla dizilmesi ile bunu nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. 


Enumerations

Enumeration yapısının ne zaman kullanıldığını, bir enumeration’un nasıl tanımlanabileceğini ve ifadeleri değiştirerek enumeration’ların nasıl çalışacağını öğrenin.


Protokoller

Protokollerin ne olduğunu, ne zaman kullanılması gerektiğini ve kendi başınıza nasıl yazabileceğinizi öğrenin. Nesnelerin birbirleri ile nasıl iletişim kurabileceğini ve farklı türler arasında fonksiyon paylaşımını sağlayabilmek için protokollerin nasıl genişletilebileceğini öğrenin. 


Closure’lar

Closure’lar hakkında temel bilgileri edinin. Onları nasıl tanımlayabileceğinizi, fonksiyon argument’leri olarak kullanabileceklerini, Closure’ları birer Argument olarak kullanan bazı genel fonksiyonları nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. 


Eklentiler

Bir eklentiyi nasıl tanımlayabileceğinizi öğrenin. Aynı zamanda eklentileri neden ve nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. 


Interface Builder Temelleri

Interface Builder’da nasıl gezinebileceğinizi öğrenin. Çalışma alanına bazı bileşenler ekleyin ve onları koddaki bazı bileşenler ile ilişiklendirin.


Veriyi Görüntüleme

Bir uygulamanın başlangıcını oluşturmak için Interface Builder’ı kullanın. Etiketler ve görüntüler ekleyin.


Eylemler ile Kontrol

Sahneye butonlar, değiştirici bileşenler ve kaydırma çubukları eklemek için Interface Builder’ı kullanın. Eylemler ve çıktılar oluşturun, basit bir kod yazın ve birlikte nasıl çalıştıklarını görün.


Auto Layout ve Stack Görünümleri

Hassas bir şekilde Tasarlanmış kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılan Auto Layout özelliğinin temellerini öğrenin.


Segue Kullanımı ve Yönlendirme Kontrolleri

Bir görüntü kontrolöründen bir diğerine geçiş için Segue yapılarını nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. Görüntü kontrolörleri arasındaki ilişkileri nasıl tanımlayabileceğinizi ve yönlendirme kontrollerinin birbiriyle ilintili veya hiyerarşik sahneleri yönetmeye nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. 


Sekme Kontrolörleri

Farklı tür bilgilerin ya da farklı operasyon modlarının organize edilebilmesi için sekme barı kontrolörlerinin nasıl kullanılabileceğini öğrenin. 


Görüntü Kontrolörü Yaşam Döngüsü

Görüntü kontrolörünün yaşam döngüsü hakkında daha fazla bilgi öğrenin. Böylece bu önemli sınıfın potansiyelini anlayabilirsiniz. 


Basit İş Akışları Oluşturma

Bu ana kadar öğrendiğiniz kavramları birbirlerine bağlayarak basit iş akışları ve tanıdık yönlendirme hiyerarşileri oluşturun.


Uygulama Anatomisi ve Yaşam Döngüsü

Farklı yaşam döngü durumları hakkında bilgi edinin ve uygulamanın her bir farklı duruma geçişi için atamalar yapın.  


Model View Kontrolörü

Dosyaları, yapıları ve sınıfları Model-View-Kontrolörü isimli bir tasarım pattern’i ile nasıl organize edebileceğinizi öğrenin. 


Tablo Görünümleri

Bir iOS uygulaması içinde tablo görünümleri oluşturmanın temellerini öğrenin.


Orta Seviye Tablo Görünümleri

Tablo görünümlerini nasıl kişiselleştirebileceğinizi öğrenin. Kişiselleştirilmiş hücreler, dinamik olarak eklenen ve silinen hücreler, değişiklik göstermeyecek listeler ve formlar için statik tablo görünümleri ve kullanıcılara kaydırma hareketi ile hücre sildirme özelliklerini öğrenin. 


Veriyi Kaydetme

Uygulamanızın Documents dizinine dosya kaydetmenize olanak sağlayan bir protokol olan NSCoding’i kullanarak verilerin nasıl kalıcı hale getireceğinizi öğrenin. 


Sistem Görünüm Kontrolörleri

Uyarıların görüntülenmesi, içeriğin paylaşılması, mesaj gönderimi ve iOS aygıtının kamera ve fotoğraf kütüphanesine erişim gibi bir grup sistem görünüm kontrolörlerini nasıl dahil edebileceğinizi öğrenin. 


Karmaşık Giriş Ekranları Oluşturma

Statik ve dinamik tablo görünümlerini nasıl birleştirebileceğinizi öğrenin. Ayrıca herhangi bir iş ile ilgili bilgi ekranına seçkin bir görünüm kazandırmak için özel iş akışlarını hazırlamayı öğrenin. 


Web ile Çalışmak: HTTP ve URLSession

Web verilerinin nasıl gönderildiğini ve alındığını, URL’lerin nasıl çalıştığını ve verinin uygulamanızda kullanılmak üzere nasıl alındığını öğrenin. 


Web ile Çalışmak: JSON’ın Şifresini Çözmek

Temel JSON okuma ve yazma işlevlerini öğrenin. JSON’u nasıl Swift türlerine dönüştürebileceğinizi ve kişiselleştirilmiş model nesnelerinize nasıl dahil edebileceğinizi keşfedin.


Web ile Çalışmak: Eşzamanlılık

iOS’taki eşzamanlılık sistemi ile tanışın ve böylece kullanıcı arayüzünü güncelleyen kodların doğru yerinde olduğundan emin olun.

Apple sertifikalı eğitmen ve danışmanlarımızın nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin...

Copyright (c) 2020 GetInfo | Tüm hakları saklıdır.