Mobirise

Gizlilik ve Çerez Politikası

Geçerlilik Tarihi: 1 Nisan 2020


Getinfo Ltd. ("biz", "biz" veya "bizim") http://www.getinfo.com.tr web sitesini (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır) işletmektedir.


Bu sayfa, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımız ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçenekler hakkında sizi bilgilendirir.


Verilerinizi hizmet sağlamak ve geliştirmek için kullanıyoruz. Hizmeti kullanarak, bu politika uyarınca bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. 


TANIMLAR


Hizmet

Hizmet, Getinfo Ltd. tarafından işletilen http://www.getinfo.com.tr web sitesidir. 


Kişisel veri

Kişisel Veriler, bu verilerden (veya elimizdeki veya elimizdeki muhtemel bilgilerden) elde edilebilen bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir. 


Kullanım Verisi

Kullanım Verileri, Hizmet'in kullanılmasıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verilerdir. 


Çerez

Çerezler, cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalardır. 


Veri kontrolü

Veri Sorumlusu (tek başına veya müşterek olarak veya diğer kişilerle ortak olarak) herhangi bir kişisel bilginin hangi amaçla ve hangi şekilde işleneceğini veya işleneceğini belirleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikasının amacı doğrultusunda, Kişisel Verilerinizin Veri Denetleyicisiyiz.


Veri İşlemcileri (veya Servis Sağlayıcılar)

Veri İşlemci (veya Servis Sağlayıcı), Veri Kontrolörü adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Verilerinizi daha etkin bir şekilde işlemek için çeşitli Servis Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.


Veri Sahibi (veya Kullanıcı)

Veri Sahibi Hizmetimizi kullanan ve Kişisel Verilere konu olan canlı bir kişidir. 


Bilgi Toplama ve Kullanma

Size Hizmetimizi sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için çeşitli türde bilgiler toplarız. 


TOPLANAN VERİ TÜRÜ


Kişisel veri

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek kişisel olarak tanımlanabilir bazı bilgiler vermenizi isteyebiliriz ("Kişisel Veriler"). Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:


- Eposta adresi

- Ad ve soyad

- Telefon numarası

- Çerezler ve Kullanım Verileri


Kişisel Verilerinizi, bültenler, pazarlama veya promosyon malzemeleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Gönderdiğimiz herhangi bir e-postada verilen abonelikten çıkma bağlantısını veya talimatları izleyerek veya bizimle iletişime geçerek bu iletişimlerin herhangi birini veya tümünü almamayı tercih edebilirsiniz.


Kullanım Verisi

Hizmete nasıl erişildiği ve kullanıldığı hakkında bilgi de toplayabiliriz ("Kullanım Verileri"). Bu Kullanım Verileri bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.


Konum Verileri

Bize izin verirseniz, bulunduğunuz yerle ilgili bilgileri kullanabilir ve saklayabiliriz ("Konum Verileri"). Bu verileri Hizmetimizin özelliklerini sağlamak, Hizmetimizi geliştirmek ve özelleştirmek için kullanırız. Hizmetimizi istediğiniz zaman cihaz ayarlarınız aracılığıyla istediğiniz zaman konum hizmetlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.


Çerez Verilerini İzleme

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanırız ve belirli bilgileri tutarız. Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilecek az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler tarayıcınıza bir web sitesinden gönderilir ve cihazınızda depolanır. Bilgi toplamak ve izlemek, Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılır.


Tarayıcınıza tüm çerezleri reddetmesini veya bir çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesini isteyebilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.


Kullandığımız Çerezlere Örnekler:

- Oturum Çerezleri. Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezleri kullanıyoruz. 

- Tercih Çerezleri. Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezleri kullanıyoruz.

- Güvenlik Tanımlama Bilgileri. Güvenlik Tanımlama Bilgilerini güvenlik amacıyla kullanıyoruz.


Verilerin Kullanımı

Getinfo Ltd. toplanan verileri çeşitli amaçlarla kullanır:

- Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek 

- Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek

- Seçtiğinizde Hizmetimizin interaktif özelliklerine katılmanıza izin vermek için

- Müşteri desteği sağlamak

- Hizmetimizi geliştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak

- Hizmetimizin kullanımını izlemek

- Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak

- Bu tür bilgileri almamayı seçmedikçe, daha önce satın aldığınız veya sorguladığınız ürünlere benzer diğer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haber, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Yasal Dayanak

2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay Formunun içeriğini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel bilgilerimin (hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları (“Kontrolör”) tarafından GVKY’a, Kontrolörün linkte yer alan gizlilik bildirimine (“Gizlilik Bildirimi”) ve kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.


GVKY,kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili kurallar hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları belirler. Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük, kanuna uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz sadece bu amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde toplanır, işlenir ve aktarılır.


Verilerin Saklanması

Getinfo Ltd., Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olduğu ölçüde (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekirse), anlaşmazlıkları çözecek ve yasal sözleşmelerimizi ve politikalarımızı uygulayacağız. Getinfo Ltd., dahili analiz amacıyla Kullanım Verilerini de tutacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini artırmak için kullanılması haricinde, genellikle daha kısa bir süre için saklanır veya yasal olarak bu verileri daha uzun süre tutmak zorundayız.


Veri Aktarımı

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, eyaletinizin, ilinizin, ülkenizin veya veri koruma yasalarının sizin yargı alanınızdan farklı olabileceği diğer resmi yargı bölgelerinin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir.


Getinfo Ltd., verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınmasını sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça Kişisel Verileriniz bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmaz. verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği.


VERİ AÇIKLAMASI


Ticari işlem

Getinfo Ltd. birleşme, devralma veya varlık satışı ile ilgiliyse, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.


Kolluk Kuvvetleri İçin Açıklama

Belirli koşullar altında, Getinfo Ltd.'den, yasalarca yapılması veya kamu yetkililerinin (örneğin bir mahkeme veya devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.


Yasal yükümlülükler

Getinfo Ltd., Kişisel Verilerinizi bu tür bir eylemin gerekli olduğuna dair iyi niyetle açıklayabilir:

- Yasal bir yükümlülüğe uymak 

- Getinfo Ltd.'in haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak için

- Hizmet ile bağlantılı olası yanlışları önlemek veya araştırmak

- Hizmet kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini korumak için

- Yasal yükümlülüğe karşı korumak


Verilerin Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir iletim yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çalışırken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.


Kişisel Verilerin İşlenmesi kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız

2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, belirli veri koruma haklarına sahipsiniz. Getinfo Ltd., Kişisel Verilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya sınırlandırmanıza olanak tanıyacak makul adımlar atmayı amaçlamaktadır. Hakkınızdaki hangi Kişisel Veriler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız ve bu bilgilerin sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bize ulaşın.


Bazı durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahip olursunuz:


Hakkınızdaki bilgilere erişim, güncelleme veya silme hakkı. Mümkün olduğunda, Kişisel Hesaplarınıza doğrudan hesap ayarları bölümünden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini isteyebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz yapamıyorsanız, size yardımcı olmak için lütfen bizimle iletişime geçin.


Düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.


İtiraz hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.


Kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.


Veri taşınabilirliği hakkı. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.


Onayı geri çekme hakkı. Ayrıca, Getinfo Ltd.'in kişisel bilgilerinizi işleme izninize güvendiği herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına da sahipsiniz.


Bu tür isteklere cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Kişisel Verilerinizi toplama ve kullanma konusunda Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.


Servis Sağlayıcıları

Hizmetimizi ("Hizmet Sağlayıcılar") kolaylaştırmak, bizim adımıza Hizmet sunmak, Hizmetle ilgili hizmetler gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketler ve kişiler kullanabiliriz. Bu üçüncü tarafların Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişimi vardır ve bu bilgileri başka bir amaçla ifşa etmemek veya kullanmamakla yükümlüdür.


Analitik

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.


Google Analytics

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analizi hizmetidir. Google, toplanan verileri Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılıyor. Google, toplanan verileri kendi reklamcılık ağındaki reklamları bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir.


Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini yükleyerek Hizmetteki etkinliğinizi Google Analytics tarafından kullanılabilir hale getirmeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript'inin ziyaretlerin etkinliği hakkında Google Analytics ile bilgi paylaşmasını engeller. Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik Şartları web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr


Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, söz konusu üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz. Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.


Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 18 yaşın altındaki kimseye hitap etmemektedir ("Çocuklar").


18 yaşın altındaki hiç kimseden kişisel olarak tanımlanabilir bilgi toplamayız. Ebeveyn veya veliyseniz ve Çocuğunuzun bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn onayını doğrulamadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızın farkına varırsak, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.


Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfadaki yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak değişiklikleri bildireceğiz. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce e-posta ve / veya Hizmetimizle ilgili önemli bir bildirimde bulunacağız ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki "geçerlilik tarihi" ni güncelleyeceğiz. Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.


Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın:


- E-posta ile: [email protected]

- Web sitemizde bu sayfayı ziyaret ederek: https://getinfo.com.tr/tr/iletisim.htmlCopyright (c) 2020 GetInfo | Tüm hakları saklıdır.