best html templates

Apple Deployment Essentials

Apple Yetkili Eğitim


Bu 2 günlük eğitim ile katılımcılar Apple aygıtlarını dağıtma projeleri için kullanacakları becerileri, araçları ve bilgileri öğrenirler. Eğitim sırasında gerçekleştirilecek etkileşimli tartışmalar ve uygulamalı egzersizler, katılımcılara Apple aygıtlarını kurarken ve yönetirken kılavuzluk edecek. Öğrenciler gerçek hayat senaryoları üzerinde çalışarak bilgi seviyelerini ve becerilerini test ederler. 


Eğitim Amaçları


Öğreneceğiniz Konular:

- Apple aygıtlarını dağıtırken karşılaşabileceğiniz benzerlikler ve farklılıklar.

- Kurumların büyümesi ve değişmesi ile dağıtım modellerinin nasıl buna adapte olduğunu gözleyin. 

- Başarılı bir Apple dağıtım projesinde mobil aygıt yönetimi (MDM) ve Apple Business Manager’ın rollerini tanıyın. 

- MDM olmadığı durumlarda aygıt dağıtımının zorluklarına cevap vermeyi öğrenin. 

- Apple ID’nin ne olduğunu öğrenin ve gerektiğinde tanımlamayı bilin. 

- Kişisel ve kurumsal sahipliğe ait aygıtlar için konfigürasyon, ayar değişiklikleri, uygulamalar ve içeriğin nasıl dağıtılacağını öğrenin. 

- Gerçek hayat senaryoları için dağıtım çözümlerini tasarlayın ve uygulayın.


Eğitim Kitlesi


- Apple aygıt dağıtım ve yönetim projelerinde çalışacak BT profesyonelleri

- Apple aygıtlarını seçen müşterilere yardım eden teknik profesyoneller


Ön Koşullar


Önerilen Bilgi Seviyesi:

- iOS, iPadOS ve macOS sistemlerine aşinalık.

- Temel iOS ve iPadOS aygıt ve Mac bilgisayar gezinme becerileri.


Konular


Elle Konfigürasyon

Bir kurumda birden fazla aygıtı elle kurmanın getirdiği zorlukları keşfedin. 


Aygıt Yönetimi

Aygıtlarınızı MDM ile kalıcı ve etkin bir şekilde nasıl konfigüre edip yönetebileceğinizi öğrenin. 


Kayıt Süreç Akışı

Apple Business Manager’a giriş yapılan bu bölümde, uzaktan kayıt ve denetimli modu açabilmek için gerekli ayarları yaparak, kullanıcıların kuruma ait cihazlarını nasıl kişiselleştirebileceklerini öğrenin.


Politikaları Uygulama

Güvenlik teknolojilerinin Apple aygıtlarında sistem, uygulamalar ve kullanıcı verilerini nasıl koruduğunu öğrenin. Kısıtlamaları ayarlamayı, macOS’ta FileVault’u aktive etmeyi ve verilerin iOS ve iPadOS’ta nasıl aktığını öğrenin. 


Aygıtları Yenileme

macOS, iOS ve iPadOS’ta aygıtları fabrika çıkışlı haline getirme yöntemlerini karşılaştırın. Dahili araçlar hakkında deneyim kazanın ve aygıtları hızlı bir şekilde nasıl servise gönderebileceğinizi öğrenin. 


Paylaşımlı Aygıtların Dağıtımı

Aygıtları paylaşımlı kullanım senaryosuna göre konfigüre edin. Bu senaryoda aygıtlar, dağıtılmış uygulamalar ve içerikleri barındırır ancak kullanıcılar aygıtları kişiselleştiremezler. 


Bir Senaryo Tasarlayın

Gerçek hayat senaryolarını değerlendirin. Takımlar halinde çalışarak senaryonuzun gerektirdiği dağıtım modelini tasarlayarak sınıfa sunum yapın. 

Apple sertifikalı eğitmen ve danışmanlarımızın nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin...

Copyright (c) 2020 GetInfo | Tüm hakları saklıdır.