html5 templates

Introduction to Swift

Apple Yetkili Eğitim


Playground’lardan protokollere-Swift programlama dilinin temellerini keşfedin ve deneyimleyin. Bu 2 günlük uygulamalı eğitim size söz dizimi, mantık yapıları, fonksiyonlar ve pattern’ler gibi Swift programlamanın temel kavramlarını öğretecek. Ayrıca dile ilişkin söz dizimi ve kodlama egzersizlerini de içermektedir. 


Eğitim Amaçları


Öğreneceğiniz Konular:

- Swift kodları yazmak için Xcode Playgrounds kullanımı

- Swift’te kullanılan genel programlama pattern’lerini

- Swift dilinde kullanılan anahtar kelimeler ve sözlük öğelerinin kullanımını


Eğitim Kitlesi


- Yazılım Geliştiriciler

- Yazılım Mimarları

- Teknoloji Danışmanları


Ön Koşullar


- iOS Geliştirmeye Başlangıç videoları: Apple’ın gelişmiş mobil aygıt donanımları, modern uygulamaların karakteristik özellikleri, iOS yazılım geliştirme kiti, Apple geliştirici programları ve Apple’ın güvenlik ve dağıtım konularındaki yaklaşımını öğrenin.

- Temel bilgisayar programlama kavramları: Değişkenler, string yapıları, mantık ve sınıflar gibi temel bilgisayar programlama kavramlarına aşina olmanız gerekir. Eğitimin bir parçası olarak kod yazmanız beklenmektedir.


Konular


Swift ve Playgrounds’a Giriş

Swift’in temellerini ve bazı temel söz dizimlerini öğrenin 


Sabitler, Değişkenler ve Veri Türleri

Değişmeyecek değerler için Sabitleri nasıl tanımlayacağınızı ve değişkenleri öğrenin. Veri türleri ve onların daha iyi kod yazmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.


Operatörler

Temel matematik işlemleri gibi bazı operatörlerin Swift dilinde nasıl kullanılacağını öğrenin. 


Kontrol Akışı

Koşulları kontrol edebilmek için mantıksal operatörleri nasıl kullanacağınızı öğrenin. Kontrol akışı ifadelerini nasıl kullanacağınızı öğrenin. 


String’ler

String türünü kullanarak metin içeriklerini nasıl oluşturacağınızı ve depolayabileceğinizi öğrenin. İki String’i karşılaştırma, bir String içindeki özel karakterlere erişim, değer ekleme ve çıkarma gibi bazı String kullanım yöntemlerini öğreneceksiniz.


Fonksiyonlar

Farklı parametreler ve geri dönüş türleri ile birlikte fonksiyonları nasıl kullanacağınızı öğrenin.


Yapılar

Swift içinde nasıl yapı oluşturabileceğinizi öğrenin. 


Sınıflar

Sınıfların yapılardan ne farkı olduğunu ve ne zaman yapıların yerine sınıfları kullanacağınızı öğrenin. Ayrıca intikal mantığını, süper-sınıfları ve alt-sınıfları da öğreneceksiniz.


Optional kullanımı

Verinin bulunduğu veya bulunmadığı durumları doğru bir şekilde yönetmek için Optional’ların kullanımını öğrenin.


Koleksiyonlar

Swift dilindeki farklı koleksiyon türlerini öğrenin ve bunlar arasından sizin için uygun olanını seçmeyi öğrenin. 


Döngüler

Swift’te nasıl döngü oluşturabileceğinizi öğrenin. Döngülerin koşullarını kontrol etmeyi öğrenin ve ne zaman duracağını belirleyin.


Type Casting

Bazı verilerin neden sadece daha geniş bir tür tarafından ifade edilebileceğini öğrenin. Ayrıca bunun daha kullanmadan önce farklı veri türleri için nasıl test edilebileceğini öğrenin. 


Guard

Akışı daha iyi kontrol edebilmek için Guard ifadelerini nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. 


Kapsam

Doğru bir şekilde yapılandırılmış bir kodun okunmasının ne kadar kolay olduğunu öğrenin. Sabit ve Değişken verilerin düzgün bir kapsamla dizilmesi ile bunu nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. 

 

Enumerations

Enumeration yapısının ne zaman kullanıldığını, bir enumeration’un nasıl tanımlanabileceğini ve ifadeleri değiştirerek enumeration’ların nasıl çalışacağını öğrenin.


Protokoller

Protokollerin ne olduğunu, ne zaman kullanılması gerektiğini ve kendi başınıza nasıl yazabileceğinizi öğrenin. Nesnelerin birbirleri ile nasıl iletişim kurabileceğini ve farklı türler arasında fonksiyon paylaşımını sağlayabilmek için protokollerin nasıl genişletilebileceğini öğrenin. 


Closure’lar

Closure’lar hakkında temel bilgileri edinin. Onları nasıl tanımlayabileceğinizi, fonksiyon argument’leri olarak kullanabileceklerini, Closure’ları birer Argument olarak kullanan bazı genel fonksiyonları nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. 


Eklentiler

Bir eklentiyi nasıl tanımlayabileceğinizi öğrenin. Aynı zamanda eklentileri neden ve nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. 

Apple sertifikalı eğitmen ve danışmanlarımızın nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin...

Copyright (c) 2020 GetInfo | Tüm hakları saklıdır.